उभारू गुडी सुख समृद्धीची, सुरुवात करूया नववर्षाची, विसरू ते स्वप्ने भूतकाळाची, वाटचाल करूया नवआशेची

|| गिरगांव शोभा यात्रा २०१८ ||


Please login to make comment on this entry

You are the first one to comment on this!